7 typiske fejl, når din maskine skal CE-mærkes

Maskiner, der sælges inden for EU skal CE-mærkes. Men i modsætning til hvad mange tror, så er CE-mærket ikke en garantiordning. 

Mærkningen er nemlig hverken udtryk for maskinens kvalitet eller levetid. Mærket er udelukkende et udtryk for, at maskinen skal leve op til de sikkerhedskrav, der er i Maskindirektivet og relevante EN-standarder for at operatørerne kan bruge maskinen uden at risikere både liv og lemmer.

Hvis du laver væsentlige ændringer på en maskine i din produktion, f.eks. ændrer konstruktion, virkemåde eller styring på en måde som er i strid med producentens oprindelige ide, bortfalder producentens CE-mærkning. Du bliver derved selv fabrikant af udstyret og skal have det CE-mærket med tilhørende dokumentation.

En risikovurdering med sikkerhedskrav
Mens det ikke kræver nogen særlig tilladelse at udstede et CE-mærke, så kræver EU, at den person, som tildeler CE-mærket, er uddannet og har de nødvendige kompetencer inden for eksempelvis el, pneumatik, elektronik og hydraulik, for at kunne risikovurdere maskinen.

Det er nemlig, hvad et CE-mærke er: en vurdering af hvilke risici din maskine påfører operatøren og en række dertilhørende krav til, hvordan din maskine skal konstrueres for at minimere disse risici.

CE-mærket er ikke svært at få
I modsætning til, hvad mange tror, så er CE-mærket sjældent svært at få. Selvom EU-direktiver og certificeringer kan virke langhårede, tager det faktisk sjældent mere end et par dage at opnå et CE-mærke til dine maskiner. Er der tale en om maskinlinje, hvor flere maskiner er sat sammen, kan mærkningen tage længere tid, men sjældent mere end en uges tid.

Vil du sikre en hurtig og omkostningslet mærkning, betaler det sig altid at indtænke mærkningen, allerede mens din maskine er på tegnebrættet.

Ved at få dine idéer og tekniske tegninger gennemgået af den person, som skal udstede CE-mærket, sikrer du, at du vælger de rigtige komponenter, de rette afskærmninger og stopanordninger, inden du sætter en dyr produktion af din maskine i gang.

Hyppige fejl som spænder ben for dit mærke
Når du står overfor at ville CE-mærke en maskine, er der en række typiske fejl, som du skal undgå. Det drejer sig både om fejl i konstruktionen af din maskine og om ting, som gør, at CE-mærket kan bortfalde fra en allerede godkendt maskine.

Vi har her samlet nogle af de typiske faldgruber og fejl, som vi ser, når vi møder maskiner ude i virkeligheden.

7 CE-fejl, som du skal undgå

 1. Ikke alle komponenter overholder sikkerhedskravene
  Når din maskine vurderes til at skulle efterleve nogle bestemte sikkerhedskrav, er det vigtigt, at alle komponenterne i din maskine lever op til den angivne standard og sikkerhedsniveau. 
 2. Afskærmningen er utilstrækkelig
  Afhængig af din maskines risikoniveau, skal du sørge for behørig afskærmning ind til klemme- og skæremekanismer og lignende. Kravene til afskærmningen er beregnet (risikovurderet) ud fra, hvor stor en skade operatøren kan påføre sig, hvis noget skulle gå galt.
 3. Din maskine bibeholder trykket i systemer, selvom der er trykket på ”Stop”
  Hvis ikke trykket tages af hydrauliske og pneumatiskesystemer, kan det eksempelvis forårsage en klemning, hvis der sker en fejl i maskinen. Har din operatør hænderne i vejen – eller bliver maskinen rengjort eller serviceret – kan tilbageværende tryk betyde en mistet hånd eller det, der er værre.
 4. Nødstop-knapperne fungerer ikke på tværs af maskiner
  Har du en maskinlinje, er det et krav, at helelinjen stopper, hvis der bliver trykket på et hvilket som helst nødstop. Man skal altså kunne standse alle maskinerne på den nærmeste knap, hvis man ser en kollega i fare længere nede ad linjen.
  Hvis der er døde områder i en produktions linje, er det mulig at zoneopdele nødstoppet, så det passer med de områder, der er synlige. Alt dette er en del af risiko-analysen.
 5. Maskiner til intern brug bliver ikke CE-mærket
  Selvom din maskine ikke skal sælges, er det alligevel en god idé at CE-mærke den. Det sikrer både dine medarbejdere nu og her, og at du ikke får ”fingrene i maskinen”, hvis der skulle ske en ulykke.
 6. Beregninger om maskinens maksbelastninger og slidstyrke mangler 
  Ønsker du for eksempel at CE-mærke en lift, skal du lave dokumenterede test for at sikre liftens maksimalbelastning og eventuelle udbøjninger. Du skal nemlig være sikker på, at liften kan holde til at løfte det, den er tiltænkt. Og så skal det specificeres, hvad liften må benyttes til. 
 7. Du ændrer på maskinen efter CE-mærket er tildelt
  Et CE-mærke laves på den enkelte maskine, og er kun gældende så længe maskinen forbliver uændret i forhold til mærkningstidspunktet. Du må altså ikke tilføje ekstra mekanismer eller ændre på, hvordan maskinen fungerer, uden også at få lavet et nyt CE-mærke med tilhørende risikovurdering og CE-dokumentation. 

Sikkerheden er et delt ansvar
Som sagt er CE-mærket ikke nogen garantiordning. Det er et udtryk for, at en maskine har de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at holde operatøren, reparatører og andre personer sikker.

Men ansvaret for CE-mærket påligger ikke udelukkende producenten. Jo – fremstiller du maskiner, så er det dit ansvar, at din maskine er CE-mærket, men er du køberaf en CE-mærket maskine, så er det faktisk også dit ansvar at sikre dig, at maskinen overholder de sikkerhedskrav som producenten har bygget den efter, inden du tager den i brug. 

Sammenlign det med at købe en bil: Bilfabrikanten er selvfølgelig ansvarlig for at bilen har for- og baglygter – ellers ville den ikke blive godkendt til kørsel på offentlig vej. Men det er dig som chauffør, der har ansvaret for, at lygterne virker, og at de er tændt, inden du triller ud ad carporten. På samme måde er det med CE-mærkede maskiner.

I sidste ende er det dit ansvar, at dine maskiner er sikre for dine medarbejdere at bruge. Kig derfor efter CE-mærket. Og vurdér om mærket er korrekt udstedt, og om dine maskiner kan betjenes uden risiko for at miste en finger eller en arm.

Står du over for at skulle producere en ny maskine, så anbefaler vi, at du finder læsebrillerne frem og gør dig bekendt med EU’s maskindirektiv. Den seneste og gældende version fra 2016 kan du finde her.