Indlæg og nyheder fra ROSENSTAND A/S

Hvorfor håndskitsen stadig er uundværlig i en verden af CAD-programmer

Blog for Rosenstand, Oktober 2019

Hvorfor håndskitsen stadig er uundværlig i en verden af CAD-programmer

I dag er der en tendens til, at flere og flere benytter sig af en CAD-tegning, hver gang de får muligheden for det. Det gør de måske, fordi de synes, at CAD (eller Computer Aided Design) både ser mere professionelt ud og er mere brugbart. 

Men faktisk kan en håndskitse i mange henseender stadig være en fordel at bruge.

Læs mere

Forprojekter – Kan de virkelig betale sig? (Blog fra Rosenstand)

Blog for Rosenstand, September 2019

7 typiske fejl, når din maskine skal CE-mærkes

Maskiner, der sælges inden for EU skal CE-mærkes. Men i modsætning til hvad mange tror, så er CE-mærket ikke en garantiordning. 

Mærkningen er nemlig hverken udtryk for maskinens kvalitet eller levetid. Mærket er udelukkende et udtryk for, at maskinen skal leve op til de sikkerhedskrav, der er i Maskindirektivet og relevante EN-standarder for at operatørerne kan bruge maskinen uden at risikere både liv og lemmer.

Hvis du laver væsentlige ændringer på en maskine i din produktion, f.eks. ændrer konstruktion, virkemåde eller styring på en måde som er i strid med producentens oprindelige ide, bortfalder producentens CE-mærkning. Du bliver derved selv fabrikant af udstyret og skal have det CE-mærket med tilhørende dokumentation.

Læs mere

Forprojekter – Kan de virkelig betale sig? (Blog fra Rosenstand)

Blog for Rosenstand, August 2019

Forprojekter – Kan de virkelig betale sig?

Enhver projektleder har prøvet, at et projekt er kørt af sporet. Ofte med ganske bekostelige konsekvenser. Vi kender eksemplerne fra det offentlige, men også i det private fejler projekter gang på gang. De bliver nedlagt uden løsning eller trækker i langdrag og bliver en stor post på budgettet.

Men hvorfor skrider et projekt?

Som regel hænger det sammen med, at størstedelen af projektets grundlæggende beslutninger skal træffes, inden kontrakten underskrives. Altså før man kan danne erfaringer og teste. Før man ved, om samarbejdet fungerer. Ja, endda før man ved, om løsningen overhovedet vil fungere i praksis.

I denne artikel fortæller vi om, hvordan et forprojekt minimerer dine risici ved at sikre gode beslutninger til den endelige løsning, at projektet holder sig på sporet, og at dit samarbejde med leverandøren bliver udbytterigt.

Læs mere

Grundfos: Det handler om faglig kompetence, når vi vælger samarbejdspartnere

Rosenstand A/S, juni 2019

Grundfos: Det handler om faglig kompetence, når vi vælger samarbejdspartnere

 Verdens største pumpeproducent har mere end 19.000 ansatte, producerer mere end 17 millioner pumper om året og omsætter årligt for over 25 milliarder danske kroner. Og så har de hovedsæde i Bjerringbro. 

På trods af – eller på grund af – Grundfos’ enorme størrelse, har den danske gigant ofte behov for ekstra hoveder og hænder til, når virksomheden skal holde sig på forkant med den teknologiske udvikling. Hos Rosenstand er vi så heldige at være blandt de hoveder, udviklingsafdelingen kalder ind, når der er behov for ekstra assistance.

For at blive klog på, hvad der kvalificerer underleverandører til at arbejde for Grundfos, har vi talt med Jakob Vernersen, som er Head of Mechanics & Materials hos Grundfos, og som har været i organisationen i mere end 14 år.

Læs mere

Valg af ingeniørfirma

Sådan finder du den rette ingeniør til dit projekt

Valget af samarbejdspartner er afgørende for resultatet. Det kommer ikke bag på nogen. Det betyder noget, om du vælger en af de store ingeniørkoncerner eller en mindre rådgivende ingeniørvirksomhed, når du har brug for en teknisk beregning, en ny maskine til produktionsapparatet, eller måske en bro over Femern Bælt.

I denne artikel har vi samlet fordelene fra ingeniørvirksomheder i tre størrelser, så du lettere kan vælge den rette ingeniørassistance til dit næste projekt.

Læs mere

Transportløsning til A-kraftindustrien

Transportløsning til A-kraftindustrien

På afstand ligner det en helt almindelig container - det er det ikke. Denne kan ”spise” en 20 fods container. Containeren er godkendt til at transportere 30 ton og den kan fyldes både fra siden og fra oven.

Løsningen skal bruges til at transportere lettere kontamineret affald fra svenske a-kraftværker, som man er ved og bryde ned.

I samarbejde med det svenske firma AK Forvältning AB har Rosenstand A/S udviklet og leveret de første 2 containerløsninger. Det var nødvendigt at udvikle specialudstyr til for at kunne lave løftetest i henhold til ISO 1496-1:2013. Containeren er IP2 klassificeret.

 

I tæt samarbejde med Aalborg Universitet

I tæt samarbejde med Aalborg Universitet

Universitet har fået et nyt laboratorium - et vandinfrastrukturlaboratorium. Forskerteamet skal udvikle algoritmer som skal bidrage til store vand- og energibesparelser. For at kunne udvikle algoritmerne opbygges en miniature af virkeligheden.

Det er her vi kommer ind i billedet. Sammen med forskerne designer vi simuleringsstationerne. Faktisk er vi så langt, at fremstillingen af testudstyret er godt i gang.

Rosenstand A/S har igennem et stykke tid lavet udviklingsarbejde for Grundfos. Dette samarbejde førte til samarbejdsprojektet med Aalborg Universitet.

Det har fra starten været vores strategi at kombinere vores arbejde for industrien med udviklingsarbejde i forskningsmiljøerne. Det styrker vores kompetencer og giver virksomheden et stærkere fundament.

Du kan læse mere om det spændende projekt her: https://lnkd.in/gdDuz9e

Specialmaskine leveret til Rodexit ApS

Specialmaskine leveret til Rodexit ApS

Rodexit udvikler og sælger tætningslister til døre og porte. Plastlister er forstærket med ståltråde og de kræver en efterbehandling. Valsningen skal udføres umiddelbart efter emnerne kommer ud af ekstruderen. Dette krævede nyudvikling og fremstilling af en fuldautomatisk specialmaskine, som kunne valse og klippe listerne.

Rosenstand A/S aftalte med Rodexit at udvikle og fremstille udstyret på en fastprisaftale. Direktøren for Rodexit Bjørn von Ryberg så maskinen første gang til FAT testen på  værkstedet d. 23. august. Tre arbejdsdage senere var maskinen installeret hos kunden og klar til produktion.

Direktør Bjørn von Ryberg om samarbejdet:
”Samarbejdet har fra start til slut fungeret glimrende. Rosenstand har således helt tilbage fra de indledende kontraktforhandlinger udvist en professionel, fleksibel og konstruktiv holdning. FAT-testen blev afviklet i god ro orden og med en på alle måder god stemning. De meget få aftalte ændringer og justeringer blev enten ordnet på stedet eller ganske få dage efter FAT-testens succesfulde gennemførelse.”

”Rosenstand A/S vil helt afgjort være vores førstevalg for lignende projekter.”
Sep. 2018

Så er det snart nytår og højtid for til at se tilbage og fremad,  ROSENSTAND A/S

Forretningsudvikling for ingeniører

Der er i Danmark stor fokus på, at vi får flere iværksættere, samt at de etablerede virksomheder klarer sig godt. Universiteterne, som uddanner og videreuddanner ingeniører, støtter fint op om dette. Jeg havde for et par uger siden fornøjelsen af at være censor på en række afgangsprojekter både på Aarhus Universitet og på DTU. 

I Aarhus mødte jeg 38 unge ingeniører som havde suppleret deres diplomingeniøruddannelse med et en forretningsingeniør uddannelse som tager et semester. På DTU i Ballerup mødte jeg 4 erfarne ingeniører som afsluttede efteruddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse.

De nyuddannede ingeniører
Forretningsingeniøruddannelsen er virkelig stærk hvad angår indføring i relevante metoder, samt sikre en struktureret fremgangsmåde. Uddannelsen foregår på tværs, at ingeniørretningerne, så en projektgruppe kan bestå af f.eks. både maskin-, bygnings- og miljøingeniører. Jeg synes niveauet er højt. Uddannelsen giver de unge et teoretisk metodeoverblik, som de kan anvende senere i deres karriere.
 Klik og læs mere

De erfarne ingeniører
At møde ingeniørerne på DTU som afsluttede Ingeniørernes lederuddannelse var en fornøjelse.  Lærebogsstoffet møder virkeligheden fra deres virksomheder. Det er tydeligt, at både den studerende og deres virksomhed har mulighed for at få stor gavn af uddannelsen. En kæmpe indsats de studerende har ydet samtidig med at de passer deres job.
 Klik og læs mere 

Vi har også i konsulentbranchen brug for ingeniører med en god forretningsforståelse, så vi i samarbejde med vores kunder finder de rigtige tekniske løsninger, som understøtter deres forretning.

/Steen Rosenstand

Så er det snart nytår og højtid for til at se tilbage og fremad,  ROSENSTAND A/S

Automatisering og digitalisering i mindre virksomheder

En række teknologier er blevet nemmere tilgængelige og væsentligt billigere at indkøbe og implementere. Det giver udviklingsmuligheder for mange mindre virksomheder, men det kan være en udfordring at lave potentialeafklaring, foretage teknologivalg og implementere, når man har begrænsende ressourcer til rådighed.

Rosenstand A/S samarbejder i øjeblikket med UD VINDUER A/S omkring potentialeafklaring mht. at indføre ny avanceret produktionsudstyr. Ejer af UD Vinduer Uffe Dalmose tror på, at virksomhedens konkurrenceevne kan optimeres ved at indføre ny teknologi. De første tanker går i retning af visionudstyr, algoritmer og fleksible robotløsninger.

Rosenstand A/S er godkendt som rådgiver hos ”Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion”. Erhvervspartnerskabet fungerer, som en ordning, hvor fokus er på at klæde små og mellemstore produktionsvirksomheder på til fremtidens teknologiske udvikling. Partnerskabet bidrager med ny viden og rådgivning til de deltagende virksomheder og ender ud i konkrete løsninger inden for avanceret produktionsteknologi.

Vi glæder os til sammen med Uffe og hans medarbejdere at finde de gode løsninger som understøtter deres strategiske og operationelle mål.

Flere ingeniør-kræfter til ROSENSTAND A/S

Flere ingeniør-kræfter til ROSENSTAND A/S

Dennis Lambæk Hansen og Sten Rasmussen er startet, og de er allerede godt i gang.

Dennis hjælper Fredrik med et projekt, hvor vi konceptudvikler og konstruerer et transportudstyr med tilhørende løfteudstyr. Sten arbejder med produktudvikling – lige nu er opgaven produktionsmodning af et redskab som skal sælges til autobranchen internationalt primo 2018.

Vi har travlt, så kontakt os endelig, hvis du har lyst til at blive en del af et stærkt maskiningeniør team, hvor høj faglighed og god energi er omdrejningspunktet.

Der ligger spændende ingeniøropgaver i vores pipeline…

/Fredrik & Steen - sep. 2017

 

Strategisk samarbejde mellem Technicon og Rosenstand Engineering

Strategisk samarbejde mellem Technicon og Rosenstand Engineering

Ejerne af de to virksomheder finder det oplagt at starte et tættere samarbejde, som bygger på vores fælles ”maskiningeniør-DNA”. Virksomhederne kan sammen løfte større udviklingsprojekter, samt tilbyde en bredere pallette af ydelser. Rosenstand Engineering bor i Aarhus N og Technicon holder til i Hobro.

Technicon har en spidskompetence indenfor automatisering og robotteknologi. Technicon udvikler og leverer således turn-key automationsløsninger til industrien.

Rosenstand Engineerings medarbejdere har stor erfaring som rådgivende ingeniører til industrien. Virksomheden har fokus på produktudvikling og udstyrsudvikling – herunder løfte- og transportudstyr.

Begge virksomheder er startet af maskiningeniører og bygger på maskiningeniør-knowhow. Sammen kan vi løse udviklingsopgaver hurtigere og gabe over større opgaver. Technicons værksteds- og leverandørsetup. gør det muligt, at fremstille prototyper og udstyr hurtigt til konkurrencedygtige priser.

De første samarbejdsprojekter kører allerede, og vi ser frem til at vise flere samarbejdspartnere, hvad virksomhederne kan udrette i fællesskab.

Casper Hansen, Technicon ApS
Steen Rosenstand, Rosenstand A/S

April 2017