Case: P. Lindberg Industri A/S | Blog

Case: P. Lindberg Industri A/S | Blog

Kunden
P. Lindberg Industri A/S udfører specialopgaver i alle former for stål, aluminium og andre metaller samt industrimontage i mange brancher.

Link til P. Lindberg webside

Udfordringen
Konceptudvikling og konstruktion af løfte- og håndteringsudstyr til vindmølleproduktionen. Udstyret håndterer blandt andet flytning og rotation af vindmøllevinger i forbindelse med produktion heraf.

Det stiller store krav til udstyret, der i sidste ende er skal håndtere en ca. 100 meter lang vinge, med en vægt på ca. 30 ton Der er mange bevægelige dele, der skal samarbejde, og det er ret komplekst.

Pga. fortrolighed kan vi desværre ikke vise billeder af det konkrete udstyr.

Slutkunden
En af landets store vindmølleproducenter.

Opgaven blev løst igennem et tæt samarbejde imellem P. Lindberg Industri, vindmølleproducenten og Rosenstand.

Projektlængde
Konceptudvikling: 2 måneder
Konstruktion: 9 måneder. 

Konceptudviklingen 

Hvis du har læst denne (kan-det-virkelig-betale-sig) artikel, ved du hvad et godt forprojekt kan gøre for hele projektet. Også for Vindmølleproducenten og P. Lindberg Industris projekt viste det sig også at være rigtig godt givet ud. 

Ved at være den drivende kraft til udviklingen af konceptet kunne Rosenstand trække på erfaringen fra tidligere løste projekter og være med til at skabe den rettesnor hele projektet kørte efter.

De første tegninger af konceptet, bestod af en håndfuld håndskitser (hvorfor-haandskitsen-stadig-er-uundvrlig-i-en-verden-af-cad-programmer), der guidede de tre parter igennem de forskellige mulige løsninger på opgaven. Det var et godt værktøj at arbejde ud fra for. På dem måde blev linjen fastlagt og grundelementerne for projektet blev besluttet. 
 

Hvorfor håndskitser?

Hvis du skal designe en gynge, handler det jo heller ikke om, at kunden skal kende alle detaljer om gyngen på dette stadie. Til at starte med er det nok ligegyldigt for dem, om gyngen hænger i kæder eller snor. Alt de skal vide er, at gyngen holdes på plads. Det er netop tanken bag at tegne håndskitser – så kan du også tegne 3 forskellige måder at ophænge den selvsamme gynge på, uden at bruge flere ressourcer end højest nødvendigt.

Som Lars Hansen, direktør i P. Lindberg Industri A/S siger det:
 

”Af og til, ved kunderne ikke helt hvad de vil have, før de ser skitserne. Skitserne er også et rigtig godt samtaleværktøj – det mærker man især når man tager dem med ud i produktionen og de der skal arbejde på produktionslinjerne, kan se projektet for sig. Det gør noget, når et projekt bliver visualiseret. Kunderne er oftest glade for denne løsning.”

Du kan læse mere om hvorfor håndskitsen stadig er uundværlig i en verden af CAD-programmer, her.
(
hvorfor-haandskitsen-stadig-er-uundvrlig-i-en-verden-af-cad-programmer)

Efter de indledende øvelser, der fungerede som en form for et fælles afklaringsforløb, hvor både vindmølleproducenten, P. Lindberg Industri og Rosenstand fandt de bedste løsninger frem og skabte realistiske billeder af projektets omfang og muligheder, blev der også fastsat en tidsplan og en økonomisk ramme for projektet. 
 

Konstruktionen

Selvom håndskitser (hvorfor-haandskitsen-stadig-er-uundvrlig-i-en-verden-af-cad-programmer) er en vigtig del af arbejdet, var det overførslen til CAD-programmerne der satte data på plads og alle detaljer blev tegnet ned til mindste detalje. 

De mange bevægelige dele i konstruktionen og det var en kompleks opgave, hvor det gode ingeniørhåndværk kom til sin ret i tæt samarbejde med P. Lindberg Industri og kunden.

Mange timers konstruktion og løbende møder med P. Lindberg Industri og kunden senere, og projektet kom i mål til tiden.
 

Hvorfor Rosenstand?
Nem og gnidningsfri projektopstart 

Lindbergs motto hedder ”Kvalitet til tiden”. Dermed stilles der også store krav til P. Lindberg Industris samarbejdspartnere. Det er P. Lindberg der står til ansvar overfor slutkunden. Det er derfor meget vigtigt, at de kan stole på deres leverandører og samarbejdspartnere. 

 

”Opgaverne er ofte komplekse. Derfor er det vigtigt at vi viser kunden at vi er et sammentømret team – også selvom vi ikke fysisk sidder på samme kontor. Det er en tillidssag. Derfor har Rosenstands ingeniører også mailadresse fra P. Lindberg Industris servere, når de arbejder med os. Vores kunde oplever derfor at det altid er os der er afsenderen, og de skal ikke tage stilling til en tredjepart.”

Når P. Lindberg Industri skal i gang med en større opgave, har de flere samarbejdspartnere, de bruger til forskellige opgavetyper. Når man spørger ind til, hvorfor Rosenstand bliver valgt til denne type opgave er svaret, at vi har erfaring indenfor området.
 

Da vi efterhånden har brugt Rosenstand en del gange, skal vi ikke starte forfra på at lære hinandens arbejdsgange at kende. Det tager jo også tid at komme ind på for en ny medarbejder, ikke? – Det her er lidt det samme.” 

Mere end blot en traditionel samarbejdspartner 
Kollegaer der arbejder som et team under et projekt

Hos Rosenstand har vi flere gange haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med P. Lindberg Industri. Lars Hansen, direktør i P. Lindberg Industri, fortæller at de har en oplevelse af, at vi lige så godt kunne sidde in-house hos dem. Vi betragter hinanden som kollegaer og arbejder som et team.
 

Jeg har fuld tillid til ingeniørerne fra Rosenstand. Vi har brugt mange timer sammen og vi kender hinanden. De er meget selvkørende og jeg ved, at tingene er i orden. Man kan sige, at det er som at ansætte ledere i stedet for assistenter.

For os er Rosenstand en ekstra ressource når vi ikke har kapacitet til at lave f.eks. konstruktionsopgaver og dokumentationsopgaver. Det betyder også, at vi ikke har udgiften når vi ikke har brug for deres ydelser. Det er noget der kan mærkes på bundlinjen.”