Seneste nyt fra ROSENSTAND A/S

Specialmaskine leveret til Rodexit ApS

Specialmaskine leveret til Rodexit ApS

Rodexit udvikler og sælger tætningslister til døre og porte. Plastlister er forstærket med ståltråde og de kræver en efterbehandling. Valsningen skal udføres umiddelbart efter emnerne kommer ud af ekstruderen. Dette krævede nyudvikling og fremstilling af en fuldautomatisk specialmaskine, som kunne valse og klippe listerne.

Rosenstand A/S aftalte med Rodexit at udvikle og fremstille udstyret på en fastprisaftale. Direktøren for Rodexit Bjørn von Ryberg så maskinen første gang til FAT testen på  værkstedet d. 23. august. Tre arbejdsdage senere var maskinen installeret hos kunden og klar til produktion.

Direktør Bjørn von Ryberg om samarbejdet:
”Samarbejdet har fra start til slut fungeret glimrende. Rosenstand har således helt tilbage fra de indledende kontraktforhandlinger udvist en professionel, fleksibel og konstruktiv holdning. FAT-testen blev afviklet i god ro orden og med en på alle måder god stemning. De meget få aftalte ændringer og justeringer blev enten ordnet på stedet eller ganske få dage efter FAT-testens succesfulde gennemførelse.”

”Rosenstand A/S vil helt afgjort være vores førstevalg for lignende projekter.”
Sep. 2018

Så er det snart nytår og højtid for til at se tilbage og fremad, ROSENSTAND A/S

Forretningsudvikling for ingeniører

Der er i Danmark stor fokus på, at vi får flere iværksættere, samt at de etablerede virksomheder klarer sig godt. Universiteterne, som uddanner og videreuddanner ingeniører, støtter fint op om dette. Jeg havde for et par uger siden fornøjelsen af at være censor på en række afgangsprojekter både på Aarhus Universitet og på DTU. 

I Aarhus mødte jeg 38 unge ingeniører som havde suppleret deres diplomingeniøruddannelse med et en forretningsingeniør uddannelse som tager et semester. På DTU i Ballerup mødte jeg 4 erfarne ingeniører som afsluttede efteruddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse.

De nyuddannede ingeniører
Forretningsingeniøruddannelsen er virkelig stærk hvad angår indføring i relevante metoder, samt sikre en struktureret fremgangsmåde. Uddannelsen foregår på tværs, at ingeniørretningerne, så en projektgruppe kan bestå af f.eks. både maskin-, bygnings- og miljøingeniører. Jeg synes niveauet er højt. Uddannelsen giver de unge et teoretisk metodeoverblik, som de kan anvende senere i deres karriere.
 Klik og læs mere

De erfarne ingeniører
At møde ingeniørerne på DTU som afsluttede Ingeniørernes lederuddannelse var en fornøjelse.  Lærebogsstoffet møder virkeligheden fra deres virksomheder. Det er tydeligt, at både den studerende og deres virksomhed har mulighed for at få stor gavn af uddannelsen. En kæmpe indsats de studerende har ydet samtidig med at de passer deres job.
 Klik og læs mere 

Vi har også i konsulentbranchen brug for ingeniører med en god forretningsforståelse, så vi i samarbejde med vores kunder finder de rigtige tekniske løsninger, som understøtter deres forretning.

/Steen Rosenstand

Så er det snart nytår og højtid for til at se tilbage og fremad, ROSENSTAND A/S

Automatisering og digitalisering i mindre virksomheder

En række teknologier er blevet nemmere tilgængelige og væsentligt billigere at indkøbe og implementere. Det giver udviklingsmuligheder for mange mindre virksomheder, men det kan være en udfordring at lave potentialeafklaring, foretage teknologivalg og implementere, når man har begrænsende ressourcer til rådighed.

Rosenstand A/S samarbejder i øjeblikket med UD VINDUER A/S omkring potentialeafklaring mht. at indføre ny avanceret produktionsudstyr. Ejer af UD Vinduer Uffe Dalmose tror på, at virksomhedens konkurrenceevne kan optimeres ved at indføre ny teknologi. De første tanker går i retning af visionudstyr, algoritmer og fleksible robotløsninger.

Rosenstand A/S er godkendt som rådgiver hos ”Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion”. Erhvervspartnerskabet fungerer, som en ordning, hvor fokus er på at klæde små og mellemstore produktionsvirksomheder på til fremtidens teknologiske udvikling. Partnerskabet bidrager med ny viden og rådgivning til de deltagende virksomheder og ender ud i konkrete løsninger inden for avanceret produktionsteknologi.

Vi glæder os til sammen med Uffe og hans medarbejdere at finde de gode løsninger som understøtter deres strategiske og operationelle mål.

Så er det snart nytår og højtid for til at se tilbage og fremad, ROSENSTAND A/S

Så er det snart nytår og højtid for til at se tilbage og fremad

For 10 måneder siden lavede vi en ”Greenfield start” og vi er stadig i live... Vores brancheerfaring har gavnet os. Teamet, processerne og en række kunderelationer er på plads. Mange spændende ingeniøropgaver er løst:

 • Teknologiudvikling på pumpeprojekt
 • Konceptudvikling til et Big Science projekt
 • Konstruktion og beregning af transportsystemer
 • Konstruktion og beregning af løfteudstyr
 • Konstruktion af robotceller
 • Konstruktion af plast-produkter
 • Dokumentationspakker og CE-mærkning
 • Rådgivning indenfor automatisering / Industri 4.0

Størstedelen af projekterne er løst på vores kontor i Aarhus N, men i enkelte tilfælde har det været mest effektivt at arbejde fysisk i kundens projektteam.

Vi ser frem til i 2018 at udbygge samarbejdet med vores kunder, samt møde nye kunder og nye kollegaer.

/Fredrik & Steen - dec. 2017

 

Flere ingeniør-kræfter til ROSENSTAND A/S

Flere ingeniør-kræfter til ROSENSTAND A/S

Dennis Lambæk Hansen og Sten Rasmussen er startet, og de er allerede godt i gang.

Dennis hjælper Fredrik med et projekt, hvor vi konceptudvikler og konstruerer et transportudstyr med tilhørende løfteudstyr. Sten arbejder med produktudvikling – lige nu er opgaven produktionsmodning af et redskab som skal sælges til autobranchen internationalt primo 2018.

Vi har travlt, så kontakt os endelig, hvis du har lyst til at blive en del af et stærkt maskiningeniør team, hvor høj faglighed og god energi er omdrejningspunktet.

Der ligger spændende ingeniøropgaver i vores pipeline…

/Fredrik & Steen - sep. 2017

 

Så kom der 8 nye friske og dygtige ingeniører til verden

”Så kom der 8 nye friske og dygtige ingeniører til verden"

Jeg har også i år været censor. I år ved SDU i Sønderborg, samt Aarhus Universitet i Herning. Det er en fornøjelse at læse afgangsprojekterne og sidde med ved det grønne bord. 

Det er også en fornøjelse at konstatere at søgningen til ingeniørfaget er kraftigt stigende. 

Vi har brug for flere ingeniører til virksomhederne og til konsulentbranchen. Godt gået af ingeniørskolerne og ”Engineer the Future”. Det er i den grad lykkedes, at fortælle hvor spændende det er at være ingeniør - "dejligt at være fødselshjælper!”    

/Steen Rosenstand

Strategisk samarbejde mellem Technicon og Rosenstand Engineering

Strategisk samarbejde mellem Technicon og Rosenstand Engineering

Ejerne af de to virksomheder finder det oplagt at starte et tættere samarbejde, som bygger på vores fælles ”maskiningeniør-DNA”. Virksomhederne kan sammen løfte større udviklingsprojekter, samt tilbyde en bredere pallette af ydelser. Rosenstand Engineering bor i Aarhus N og Technicon holder til i Hobro.

Technicon har en spidskompetence indenfor automatisering og robotteknologi. Technicon udvikler og leverer således turn-key automationsløsninger til industrien.

Rosenstand Engineerings medarbejdere har stor erfaring som rådgivende ingeniører til industrien. Virksomheden har fokus på produktudvikling og udstyrsudvikling – herunder løfte- og transportudstyr.

Begge virksomheder er startet af maskiningeniører og bygger på maskiningeniør-knowhow. Sammen kan vi løse udviklingsopgaver hurtigere og gabe over større opgaver. Technicons værksteds- og leverandørsetup. gør det muligt, at fremstille prototyper og udstyr hurtigt til konkurrencedygtige priser.

De første samarbejdsprojekter kører allerede, og vi ser frem til at vise flere samarbejdspartnere, hvad virksomhederne kan udrette i fællesskab.

Casper Hansen, Technicon ApS
Steen Rosenstand, Rosenstand A/S

April 2017