CE-mærkning af maskiner og produktionslinjer

Har I en maskine eller en produktionslinje, der skal CE-mærkes? Er I i tvivl om, hvorvidt I lige nu lever op til lovkravene? Har I ombygget eller ændret en nuværende maskine eller et setup, og mangler rådgivning ang. CE-mærkning?

Rosenstand A/S er eksperter indenfor ce mærkning af maskiner og som uddannede maskiningeniører kan vi ikke bare CE-mærke dine maskiner – vi kan også hjælpe dig med at løse eventuelle udfordringer hurtigt og effektivt. Vi kan hjælpe jer med:

 • Risikovurdering
 • D/FMEA
 • Vejledninger, betjening, service, træning...
 • Tegninger
 • Skemaer: pneumatik, hydraulik, elektrisk
 • Eventuelle sikringsløsninger til jeres udstyr

Ring på 26 25 88 89
for en uforpligtende snak

Hvad er CE-mærkning?

CE-mærkning er producentens erklæring på at maskinen er i overensstemmelse med EUs lovgivning inden for CE-mærkning. Dette betyder, at produktet skal leve op til en række krav, samt at der skal foreligge dokumentation inden for en række områder, herunder:

 • Teknisk dossier
 • Overensstemmelseserklæring
 • Risikovurdering
 • Betjeningsvejledning

Hvilke maskiner skal CE-mærkes?

Alle maskiner, der anvendes inden for EU & Tyrkiet skal CE-mærkes, og det gælder desuden, at laves der ændringer på en maskine, eller sættes en maskine sammen med andre maskiner, så skal der laves en ny ce mærkning af maskinen.

Ved manglende ce mærkning af maskiner kan både producenten og virksomheden der anvender dem stilles til ansvar.

Maskindirektivets anvendelsesområder:

 • Maskiner
 • Delmaskiner
 • Udskifteligt udstyr
 • Sikkerhedskomponenter
 • Hejse og løftetilbehør
 • Kæder, tove og stropper
 • Aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler

Hvordan kommer jeg i gang?

I fællesskab gennemgår vi opgaven: 

 • Hvilket udstyr er der tale om? 
 • Hvilken dokumentation forefindes?
 • Hvor stor en del af processen ønskes der hjælp til?

Ofte vil det være en fordel at besøge jeres produktion.

På baggrund af denne information kan vi give et tilbud.

Krav til ce mærkning af maskiner

CE mærkning af maskiner skal foretages ved:

 • Markedsføring af maskiner
 • Salg af maskiner i EU
 • Import af brugte og nye maskiner fra andre lande udenfor EU
 • Væsentlige ændringer af gamle maskiner/anlæg
 • Fremstilling af maskiner til eget brug

Anlæg taget i brug efter 1994 skal opfylde kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF. Ofte vil virksomhedens produktionsanlæg også skulle opfylde flere af følgende direktiver:

 • ATEX-direktiverne (94/9/EF indretning, og 1999/92/EF arbejde i EX områder
 • Lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet (elektromagnetisk stråling)
 • PED (trykbærende udstyr)
 • Andre af de mere end 20 CE-mærkningsdirektiver
 • Maskiner og maskinanlæg fra før 1995, samt maskiner der ikke er omfattet af maskindirektivet, skal også sikkerhedsvurderes og have udarbejdet brugsanvisning. Dette er et krav jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

Hvem er ansvarlig for ce mærkning af maskiner?

Før et maskinanlæg må ibrugtages, skal der være fortaget en ce mærkning af maskiner og anlæg, som skal udarbejdes af fabrikanten:

I en række tilfælde vil det også være slutbrugeren som betragtes som fabrikantog dermed har ansvaret for ce mærkningen af maskinen:

 • Hvis der i anlægget indgår ældre maskiner uden overensstemmelseserklæring
 • Hvis slutbrugeren har implementeret sit eget styringskoncept
 • Hvis der indgår leverancer af ikke selvstændigt fungerende enkeltmaskiner

Ring på 26 25 88 89
for en uforpligtende snak

Referencer:
AALBORG UNIVERSITET
DSV A/S
GRUNDFOS A/S
LM Wind Power
JE JUNCKER A/S
RODEXIT ApS
ORKLA FOODS A/S  
AFA JCDecaux A/S
MEKOPRINT A/S
UD VINDUER A/S
TECHNICON ApS
VELUX A/S