Det går jättebra i Sverige

Det går jättebra i Sverige

Rosenstand A/S har taget en strategisk beslutning om også at fokusere på det svenske marked som en del af sin vækststrategi. Denne beslutning har allerede båret frugt, da virksomheden oplever en stigende succes og en voksende tilstedeværelse på den svenske scene.

For to år siden tog teknisk direktør og partner Fredrik Gustavsson, og hans familie det dristige skridt at flytte til Sverige for at intensivere firmaets indsats på dette spændende marked. Denne beslutning blev truffet med øje for at udnytte potentialet i den svenske industri og for at etablere en stærk tilstedeværelse på tværs af grænserne.

"Fokus betaler sig altid," udtaler Fredrik Gustavsson med overbevisning. I dag opererer Rosenstand A/S med et velfungerende team af fire erfarne fagfolk på kontoret i Nyköping, der ligger godt 100 km syd for Stockholm. Billedet viser det svenske hold bestående af Bo, Kjell, Fredrik og Henrik. Dette erfarne hold bringer deres omfattende specialviden og dygtighed ind i virksomheden, hvilket bidrager til at styrke firmaets position på markedet.

Rosenstand A/S har ikke blot tilført nye kræfter til det svenske kontor, men har også fremhævet betydningen af det danske hovedkontor. Kontoret i Danmark spiller en afgørende rolle i at levere konstruktions- og beregningsressourcer til de svenske kunder. Denne integrerede tilgang gør det muligt for virksomheden at levere en omfattende løsning til kunderne og sikre en problemfri koordinering mellem de to kontorer.

Markedet i Sverige byder på en række spændende muligheder på tværs af forskellige brancher, og Rosenstand A/S har i første omgang valgt at fokusere primært på udvikling af specialudstyr til A-kraftindustrien. 

Virksomheden er fast besluttet på at bringe sin effektive samarbejdsmodel og maskiningeniørkompetencer ind på det svenske marked og følge den organiske vækst, som de allerede har opnået i Danmark.

På et senere tidspunkt har virksomheden planer om at udstationere nogle af deres danske ingeniører i Sverige. Dette skridt er designet til at styrke relationerne med de svenske kunder og give de danske ingeniører en dybere forståelse af det svenske marked og dets unikke krav.

I det seneste år har Rosenstand A/S' svenske forretning allerede udgjort knap 20% af virksomhedens samlede omsætning. Med Fredrik Gustavsson og hans dedikerede hold ved roret er forventningerne høje, og der er en kollektiv begejstring for at se, hvor langt virksomheden kan drive sin svenske satsning i fremtiden.

Med et solidt fundament af ekspertise, en klar vision og en dygtig ledelse ser det ud til, at Rosenstand A/S er godt positioneret til at forfølge sit mål om at være en spiller på det svenske maskiningeniørmarked.

Mange tak til vores svenske og danske kunder for tilliden og det gode samarbejde.