Hvorfor håndskitsen stadig er uundværlig i en verden af CAD-programmer

Hvorfor håndskitsen stadig er uundværlig i en verden af CAD-programmer

I dag er der en tendens til, at flere og flere benytter sig af en CAD-tegning, hver gang de får muligheden for det. Det gør de måske, fordi de synes, at CAD (eller Computer Aided Design) både ser mere professionelt ud og er mere brugbart. 

Men faktisk kan en håndskitse i mange henseender stadig være en fordel at bruge.

Keep it simple
Med en håndtegning sker der en forenkling, der gør, at du ikke behøver at redegøre for en hel masse til- eller fravalg, som en CAD-tegning ellers afkræver.

Du behøver ikke at forsvare, hvorfor en boks er lavet af en bestemt type materiale, og hvorfor den er bukket og svejset på den ene eller den anden måde, hvis alt du ønskede at fortælle er, at der skal være en boks i de og de mål.

En håndskitse gør det nemmere at tale sammen. For en vigtig del af at være en innovationsvirksomhed er hele tiden at være i et kreativt flow. Du skal kunne lave hurtige visuelle beskrivelser og føde nye ideer, hvor du tegner videre på andres forslag, imens I har jeres kreative snak. Her vil et break med et CAD-program gøre, at I kommer ud af det innovative flow. Med en håndskitse kan du altså hurtigt fokusere på det essentielle og holde kommunikationen kørende.

På både store og små projekter er det altid nemmere at tegne en hurtig streg for at illustrere en pointe, end hvis du skal hjem og optegne din idé i et CAD-program. Den hurtige og agile kommunikation er ofte alfa og omega, når der er mange mennesker involveret, som alle har hver deres idéer.

Bemærk dog, at en håndskitse ikke nødvendigvis er en håndtegning lavet med blyant på papir. Den kan også sagtens være lavet på et Skype-møde, hvor man trykker ”print screen” og benytter sig af et simpelt notat- eller tegneprogram på computeren. Alt sammen for at få kommunikationen til at glide lettere.

Spar på detaljeoverfloden med en blyantsstreg
CAD tager meget længere tid at lave end en håndtegning. Det skyldes, at der skal mange flere detaljer med, lige så snart du skal generere en CAD-skitse.

Et simpelt eksempel kunne være, hvis du skulle tegne en gynge. På CAD-tegningen skal du tage stilling til meget mere end at tegne stregerne for et stativ, et sæde og de to snore, der forbinder dem. Du skal beslutte, hvilket materiale sædet skal være lavet af. Om det skal være i plastic eller metal, hvilken farve det skal have samt alle dimensionerne. Og det samme gælder sådan set for stativet og snorene.

En ting er, at en CAD-tegning tager længere tid at lave. Noget andet er, at den har detaljeoverflod.

Hvis du sidder med en ny kunde og taler om ideer, kan det faktisk være en fordel, hvis du ikke allerede har lagt fast for dem, i hvilke materialer gyngen er lavet. Når kunderne får lov at lege med, er det jo netop deres idé og vision, du fører ud i livet og ikke bare din egen.

Og de kunder, der ikke er så visuelle og som kan have svært ved at forestille sig, hvad du taler om, vil blive taknemlige, når du hurtigt kan gøre dig forståelig på papir.

Som ingeniør kan du også bruge håndtegningen for din egen skyld. For når kunden spørger, hvad en maskine kan koste, kan du hurtigt illustrere den og se, hvor mange dele maskinen består af, og hvor kompleks opgaven er og dermed lave et kvalificeret overslag. Håndtegningen er altså god, når der skal laves et tilbud til kunden.

Kast dig ud i det, simpelt er godt
I ROSENSTAND A/S har vi haft flere projekter, hvor vi langt ind i processen kun benyttede os af håndskitser, og i enkelte tilfælde nåede vi aldrig at bruge CAD.

Vi ser tendenser til, at særligt de nyuddannede er glade for at bruge CAD, og at håndskitser på den måde mest er noget for de lidt mere erfarne ingeniører. Vi forstår udmærket angsten for at blive bedømt på sine tegneegenskaber, men vil alligevel råde folk til at kaste sig ud i det.

For det handler jo ikke om, at kunden skal kende alle detaljer om gyngen i første omgang. Til at starte med er det nok ligegyldigt for dem, om gyngen hænger i kæder eller snor. Alt de skal vide er, at gyngen holdes på plads.

En håndskitse er netop simpel, fordi den skal forenkle kommunikationen imellem dig og dine kunder eller samarbejdspartnere, så I lettere kan forstå hinanden og samtidig spare tidsmæssige ressourcer, der er bedre givet ud et andet sted.

Og husk på, hvis du kan tegne en streg, en firkant og en cirkel, så kan du tegne alt. Det er bare at komme i gang.