Vores ingeniører har stor praktisk og teoretisk erfaring indenfor følgende kompetenceområder:

Mekanisk udvikling

Mekanisk konstruktion og beregning er vores største forretningsområde. Vi er uddannede maskiningeniører og har erfaring fra mange brancher.

Rosenstand A/S løser opgaver for de flere af de store globale industrivirksomheder, men fungerer også som udviklingsafdeling for mindre og mellemstore virksomheder med begrænsede udviklingsressourcer.

Mange opgaver løses med udgangspunkt fra vores i Aarhus, men hvis det er mest effektivt, så indgår vi vores samarbejdspartneres projektteam.

Eksempler på opgaver vi har løst:

  • Udvikling og levering af specialmaskiner
  • Udvikling og levering af teststationer til laboratorieforsøg
  • Teknologiudvikling på pumpeprojekt
  • Konceptudvikling til et Big Science projekt
  • Konstruktion og beregning af transportsystemer
  • Konstruktion af robotceller
  • Konstruktion af plast-produkter

Vores ingeniører har erfaring med følgende CAD-programmer: Solidworks, Inventor, Catia, NX & CREO. Simuleringsopgaver løses typisk i: SolidWorks Simulation Professional, Ansys eller STAD.pro.

Vi tager gerne opgaven fra konceptniveau til fuld dokumentation. Prototyper og ”One of a kind” udstyr er ofte en del af leverancepakken.

Automatisering & digitalisering

Automatisering i industrivirksomheder betyder som oftest et behov for maskiningeniør-kompetencer til at udvikle maskiner og udstyr. 

Vi benytter os af et netværk af ingeniører, samt samarbejdspartnere for at kunne finde de rigtige løsninger i den specifikke situation. Vores samarbejdspartnere har stor erfaring med robotteknologi, sensorsystemer, Cloud Computing og databehandling.

Rosenstand A/S assisterer gerne med potentialeafklaring både kommercielt og teknisk, og vi tager også gerne projektledelsen, når der skal udvikles og implementeres ny teknologi.

Rosenstand A/S er godkendt som rådgiver hos ”Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion”. Erhvervspartnerskabet fungerer, som en ordning, hvor fokus er på at klæde små og mellemstore produktionsvirksomheder på til fremtidens teknologiske udvikling. Partnerskabet bidrager med ny viden og rådgivning til de deltagende virksomheder og ender ud i konkrete løsninger inden for avanceret produktionsteknologi.

CE-mærkning

En naturlig del af vores udviklingsarbejde er at hjælpe vores samarbejdspartnere med at sikre overensstemmelse med EU’s lovpligtige CE-mærkning

Vores fokus er rådgivning indenfor CE-mærkning af:

  • Enkelt maskiner
  • Produktionslinjer
  • Løfte- og transportudstyr

Det er optimalt at kunne tænke sikkerhed ind allerede i designprocessen, men sådan er virkeligheden jo ikke altid. Nogle gange er der f.eks. tale om ændring af eksisterede produkter/maskiner, og så må man jo finde de bedste løsninger under de givne forudsætninger.

Vi er fuldt fleksible i forhold til, hvordan opgaven løses. Vi kan rådgive på udvalgte områder eller udfører hele benarbejdet; risikovurdering, brugervejledning, dokumentation, samt sammensætning af det tekniske dossier.

KLIK her og læs mere

Projektledelse

Teknisk projektledelse er en vigtig disciplin i forbindelse med at kunne gennemføre vores udviklingsprojekter. 

Med basis i vores erfaring fra den rådgivende ingeniørbranche, samt ledelseserfaring fra større industrivirksomheder har vi udviklet vores projektmodel. Fokusområderne har bl.a. været at sikre god kommunikation og klare aftaler gennem hele projektforløbet.

Hjælp til potentialeafklaring både kommercielt og teknisk er også en af vores ydelser. Det er vigtigt, at der sammenhæng mellem strategi og udviklingsprojekter – der skulle nødig ”gå ingeniør i den”.

Vi træder gerne til som ekstra projektlederressource hos vores samarbejdspartnere – også hvis der kun er behov for hjælp i en kortere periode.

Fremstilling

Vi oplever ofte at vores samarbejdspartnere ønsker, at Rosenstand A/S leverer en prototype. Andre gange skal der kun fremstilles et eksemplar – det er typisk for specialmaskiner og testudstyr.

Rosenstand A/S har et tæt samarbejde med to værksteder som har mange års erfaring med at løse specialopgaver. Dette tætte samarbejde sikrer stor fleksibilitet, hastighed og kvalitet – et meget konkurrencedygtigt setup.

Referencer

AALBORG UNIVERSITET - Udstyrsudvikling

DSV A/S - Udstyrsudvikling

JE JUNCKER A/S - Produktudvikling

RODEXIT ApS - Udstyrsudvikling, CE- mærkning

AK FÖRVALTNING AB - Udstyrsudvikling

ORKLA FOODS A/S - CE-Mærkning            


GRUNDFOS A/S - Produktudvikling

AFA JCDecaux A/S - Produktudvikling

MEKOPRINT A/S - Produktudvikling

UD VINDUER A/S- Automatisering

TECHNICON ApS - Automatisering

VELUX A/S - Udstyrsudvikling