Sådan finder du den rette ingeniør til dit projekt

Valget af samarbejdspartner er afgørende for resultatet. Det kommer ikke bag på nogen. Det betyder noget, om du vælger en af de store ingeniørkoncerner eller en mindre rådgivende ingeniørvirksomhed, når du har brug for en teknisk beregning, en ny maskine til produktionsapparatet, eller måske en bro over Femern Bælt.

I denne artikel har vi samlet fordelene fra ingeniørvirksomheder i tre størrelser, så du lettere kan vælge den rette ingeniørassistance til dit næste projekt.

Fordele ved ingeniørkoncernen
I Danmark har vi nogle af verdens dygtigste ingeniørvirksomheder, som assisterer industrien. Mange er skudt frem over de sidste 20 år, og de største har over 500 ansatte med kompetencer som industrien efterspørger. De kan løse projekter i alle størrelser og af alle typer.

Hurtig opjustering af ressourcer
En af de store rådgivende ingeniørvirksomheders klare fordele skal netop findes i størrelsen; med en fast og stor ingeniørstab, tilbyder den store ingeniørvirksomhed evnen til at skalere projekter fra den ene dag til den anden.

Hvis du har brug for at skrue op for blusset under dit projekt eller har en stram, kort deadline, så kan den store ingeniørkoncern hurtigt stille med 5-10 mand, som er klar til at arbejde på dit projekt, så I kommer i mål. 

De stærkeste tværfaglige kompetencer
En anden grund til, at du skal vælge en ingeniørkoncern er, hvis du har brug for mange forskellige og meget specialiserede kompetencer. Ved meget store projekter er der ofte behov for forskellige faglige kompetencer. Her kan store ingeniørhuse ofte mønstre en meget bred faglighed med højtspecialiserede ingeniører fra hver deres felt. Ofte vil medarbejderne hos de store ingeniørhuse også have en stærk teoretisk og forskningsbaseret viden.

Hvis du har brug for flere faglige eksperter for at kunne løse dit projekt, kan den store koncern give dig en enkelt indgang, som har alle ingeniørfagligheder på hylderne.

Fordele ved mindre ingeniørvirksomheder
Mens koncernen har skala- og specialistfordele, finder du hos det mindre ingeniørhus den hurtige beslutningskraft, den nære relation og den brede forståelse for problemløsning og udvikling.

Direkte ledelseskontakt
Den direkte kontakt til beslutningstagerne og ingeniørerne, som kender dine udfordringer, er blandt de største fordele ved at vælge en lille eller mellemstor ingeniørvirksomhed som samarbejdspartner på dit projekt.

Ofte vil du være i kontakt med direktøren af ingeniørvirksomheden, og dine ønsker og behov bliver derfor drøftet med den person, der har kompetencen til at tage den endelige beslutning. Den direkte kontakt forkorter beslutningsprocessen og giver hastighed, og du vil opleve, at dit projekt er vigtigt for din samarbejdspartner – du bliver en stor fisk i en lille sø.

Bred praktisk erfaring
Hos det mindre ingeniørhus finder du ingeniører med stor praktisk erfaring. Mange ingeniører drives af muligheden for at arbejde med forskellige opgaver og løse nye udfordringer, hvor de selv udvikler sig meget.

Derfor vil du hos den mindre ingeniørvirksomhed også møde ingeniører, der er vant til at finde praktiske løsninger på problemer, og som trækker på erfaringer fra løsninger i andre brancher og hos andre kunder. 

Den mindre ingeniørvirksomhed er ofte kendetegnet ved at være rigtigt dygtig til at udvikle og problemløse i praktiske projekter. Mens deres teoretiske grundlag naturligvis er i orden, er det sjældent hos de mindre virksomheder man finder forskningen inden for ingeniørvidenskaben. Til gengæld har de med stor sandsynlighed før løst en udfordring, der minder om din.

Fordele ved freelance-ingeniøren
I disse år bliver der flere og flere selvstændige ingeniører. Friheden til at vælge arbejdstider og projekter tiltaler mange og åbner også muligheder for dig, der skal vælge leverandør til dine ingeniøropgaver.

Uden bånd
Fleksibiliteten er blandt de største fordele, den selvstændige ingeniør kan byde på. Ofte er freelance-ingeniører meget fleksible i forhold til arbejdssted, og mange selvstændige har mulighed for at enten at flytte midlertidigt for at kunne løse din opgave eller pendle meget langt.

Ligesom for den mindre ingeniørvirksomhed gælder det også, at freelanceren er afhængig af dig som kunde. Nærmest uanset hvor stort dit projekt er, så vil det have den højeste prioritet for freelanceren. Bagsiden af den store projektafhængighed er naturligvis, at når dit projekt er i mål, risikerer du at miste kontakten til freelanceren, fordi vedkommende er videre til næste projekt.

Muligt for selv små virksomheder
En anden nævneværdig fordel ved freelanceren er, at den selvstændige ingeniør typisk vil være det billigste alternativ af de tre. Prisskiltet på freelanceren kan være det, der muliggør ingeniørstøtte på dine projekter, hvis din økonomi er stram.

Når du skal vælge, hvem der skal være din næste samarbejdspartner på et projekt, der kræver en ingeniør, er det altså nogle af de overvejelser, du skal gøre dig: Skal du bruge mange ressourcer hurtigt, vil du have direkte adgang til beslutningstagerne, eller går du efter den billigste løsning?

Når du kan svare på spørgsmålene, er du bedre rustet til at vælge den rette ingeniør til jobbet.