Maskiningeniørens tjekliste

Det er vores erfaring, at en struktureret tilgang til udvikling er meget effektiv. Vi har sammenfattet vores erfaringer med udvikling af løfteudstyr i en række tjeklister.

God læselyst!

Du får her 4 tjeklister der kan hjælpe dig igennem 4 faser: Projektstart, Design, Dokumentation & CE-mærkning og Projektafslutning. Hver enkelt liste kan bruges separat eller i forlængelse af hinanden.